SIK hockey

Description: U 11
Anders Ronnhed 070- 373 99 30

Det går bra att dela hallen om någon annan vill boka samma tid.
Approval status: Approved
Room: Sporthallar - Bollhallen Vä/Klättervägg
Start time: 18:00:00 - torsdag 04 augusti 2022
Duration: 1 hours
End time: 19:00:00 - torsdag 04 augusti 2022
Type: SIK
Created by: sl5012
Last updated: 11:23:09 - tisdag 14 juni 2022
Repeat type: Weekly
Repeat day: torsdag
Repeat end date: torsdag 18 augusti 2022
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry - Export Series