Folkhög

Description:
Approval status: Approved
Room: Sporthallar - Bollhallen Vä/Klättervägg (Disabled)
Start time: 16:00:00 - måndag 12 december 2022
Duration: 1 hours
End time: 17:00:00 - måndag 12 december 2022
Type: Internal
Created by: helena.vinka
Last updated: 09:42:18 - tisdag 30 augusti 2022
Repeat type: Weekly
Repeat day: måndag
Repeat end date: onsdag 21 december 2022
Copy Entry
Export Entry - Export Series